# ΑΠΕ

 Greenpeace:Οι καταναλωτές για άλλη μία φορά καλούνται να πληρώσουν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Greenpeace:Οι καταναλωτές για άλλη μία φορά καλούνται να πληρώσουν

Να άρει τις σοβαρότερες στρεβλώσεις και επιδοτήσεις υπέρ των ορυκτών καυσίμων ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να απολαύσουν φθηνότερους λογαριασμούς χάρη στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας
ΕΛΕΤΑΕΝ:Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν την ελπίδα της χώρας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ:Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν την ελπίδα της χώρας

Αναγκαία και επιβεβλημένη θεωρεί η ΕΛΕΤΑΕΝ την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που αποφάσισε η ΡΑΕ, ωστόσο θεωρεί ως απαράδεκτη τη χρέωση αυτής της εξέλιξης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα.
Νέα δημόσια διαβούλευσ​η του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμω​ν Πηγών Ενέργειας »
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα δημόσια διαβούλευσ​η του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμω​ν Πηγών Ενέργειας »

Η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός του πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ διασφαλίζουν την αξιοπιστία του συστήματος και διαμορφώνουν ένα υγιές επενδυτικό κλίμα προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
Μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου των ΑΠΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου των ΑΠΕ

Σήμερα η ΕΕ έχει 3 στόχους για την κλιματική αλλαγή το 2020: να μειώσει τις εκπομπές κατά 20% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990, να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% και να βελτιώσει την ενεργειακή εξοικονόμηση κατά 20%.