# ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΛΓΑ: Δόθηκε παράταση για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΕΛΓΑ: Δόθηκε παράταση για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών

Με δεδομένο ότι μετά τις 29 Ιουνίου 2018 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2017.