# ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Οδηγίες  στους βαμβακοπαραγωγούς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οδηγίες στους βαμβακοπαραγωγούς

Δεδομένου ότι η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν (και τα οποία θα δώσουν την πρώτη γενεά την επόμενη άνοιξη) είναι σημαντικός παράγοντας ελέγχου του εντόμου.