Βιολογική

Υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων Μέτρου 11 Βιολογικές Καλλιέργειες

Υπενθυμίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το πρώτο έτος εφαρμογής είναι μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018.

Ανάκληση ένταξης στο Μέτρο 11- Βιολογικές καλλιέργειες

Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχου επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 .

Υποβάθμιση της ποιότητας με τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι οργανισμοί

Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα άλλα προϊόντα, που ανήκουν στα φυτικά είδη!!!

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στη Θεσσαλονίκη

Η Ανάρτηση των καταστάσεων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/12/2017 .

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στη Θεσσαλονίκη

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 44 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 428404,13 € αναλυτικά.

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στην Αιτωλοακαρνανία

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 856 δικαιούχους παραγωγούς σε σύνολο 972 αιτήσεων και με συνολικό ποσό πληρωμής 5.119.487,65€.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στην Ημαθία

Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 2.1.4, της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία»του Π.Α.Α 2007-2013 - ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.2016.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στα Γρεβενά

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Γρεβενών.

Ανάκληση των Ενταγμένων στο μέτρο 11 ¨Βιολογικές Καλλιέργειες¨

Σας ενημερώνουμε ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους.

Διορθωτικές ενέργειες της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» στο Κιλκίς

Οι καταστάσεις ανάρτησης πληρωμής κι απορριπτόμενων θα αναρτηθούν από 20/12/2017.