Βιολογική

Μικρή παράταση για την βιολογική κτηνοτροφία

Παρατείνεται  έως και την Τρίτη  24/04/2018 ώρα 23:59:59.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μ11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" Συμβάσεις με συμβούλους 2ου έτους

Η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Γ του άρθρου 17 της ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στον Έβρο

Οι αναλυτικές καταστάσεις της 2ης πληρωμής του έτους 2016 δικαιούχων & απορριπτόμενων παραγωγών και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στα Γρεβενά

 «Βιολογική Γεωργία» έτους 2016, συνολικού ποσού οικονομικής ενίσχυσης 78.070,81 €.

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στην Θεσσαλονίκη

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 42 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 452.918,50 € αναλυτικά.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Αχαΐα

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους παραγωγούς αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171 - Πάτρα).

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στο Κιλκίς

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη πληρωμή του έτους 2016 της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ .

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στην Λάρισα

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 125.134,49 € για 15 δικαιούχους.

Νέα ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στην βιολογική κτηνοτροφία

Από Παρασκευή 30/03/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018 ώρα 23:59:59.

Τροποποίηση ημερομηνιών παραστατικών για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"

Για τα επόμενα έτη εφαρμογής θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί εντός του διαστήματος δέσμευσης έκαστου έτους εφαρμογής.

Τροποποίηση του Μέτρου11 ¨Βιολογικές Καλλιέργειες¨

Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» .