# ΔΑΣΙΚΟΙ

Υποβολή δήλωσης Δημοσίου εντός ορίων κτηματογράφησης και δασικού χάρτη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υποβολή δήλωσης Δημοσίου εντός ορίων κτηματογράφησης και δασικού χάρτη

Τα όρια κτηματογράφησης και τα όρια του δασικού χάρτη, δεν επηρεάζουν τη χωρική αρμοδιότητα εφαρμογής τής δασικής νομοθεσίας από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, η οποία καθορίζεται στην ως άνω 283397/83 Υ.Α..