# ΔΕΗ

Δενδροφυτεύσεις και εκπαιδεύσεις από τη ΔΕΗ και τη We4all
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δενδροφυτεύσεις και εκπαιδεύσεις από τη ΔΕΗ και τη We4all

Η We4all είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός, περιβαλλοντικός και ανθρωπιστικός οργανισμός, που επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικές δράσεις και εκπαιδεύσεις καθώς και στην υποστήριξη ευάλωτων κοινοτήτων.