# ΕΦΕΤ

Ο Έλληνας καταναλωτής μπορεί να αισθάνεται ασφαλής  για την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνει
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Έλληνας καταναλωτής μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνει

Απώτερος στόχος είναι η προστασία του παραγωγού, καθώς η κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν έπληττε τη φήμη των προϊόντων του και το εισόδημά του.