# ΕΦΚ

Δέσμευση για εξέταση του ΕΦΚ στο κρασί μετά τη συμφωνία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δέσμευση για εξέταση του ΕΦΚ στο κρασί μετά τη συμφωνία

Για τους συνταξιοδοτούμενους όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων πλην Ο.Γ.Α. μετά την 1.1.2017 θα υπάρξει περικοπή συντάξεων εφόσον αυτοί ασκούν αγροτική δραστηριότητα και η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει καθαρά κέρδη.