# ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ-ΕΡΓΑΝΗ: Προβλήματα στην εξυπηρέτηση εργοδοτών, ασφαλισμένων και λογιστών - Προτάσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ-ΕΡΓΑΝΗ: Προβλήματα στην εξυπηρέτηση εργοδοτών, ασφαλισμένων και λογιστών - Προτάσεις

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσια επιστολή της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου με θέμα ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ-ΕΡΓΑΝΗ: Προβλήματα στην εξυπηρέτηση εργοδοτών, ασφαλισμένων και λογιστών - Προτάσεις.
Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων

Τα μέλη Ενεργειακής Κοινότητας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) με μόνη την ιδιότητα του μέλους απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση από τον e-ΕΦΚΑ.