# ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τις τράπεζες
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τις τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 31 Μαΐου 2021.
Εγγύηση των καταθέσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγγύηση των καταθέσεων

Η Επιτροπή ζητά από 10 κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.