# ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι όροι εξαίρεσης από ασφάλιση στον κλάδο υγείας ΕΦΚΑ και καταβολή εισφορών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι όροι εξαίρεσης από ασφάλιση στον κλάδο υγείας ΕΦΚΑ και καταβολή εισφορών

Με τη νέα εγκύκλιο 5/2019 του ΕΦΚΑ καθορίζονται ενιαία τα πρόσωπα, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.