# ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Επιδότηση  ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών

Ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται κατ' έτος για το πρόγραμμα αυτό, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.