# ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι όροι εξαίρεσης από ασφάλιση στον κλάδο υγείας ΕΦΚΑ και καταβολή εισφορών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι όροι εξαίρεσης από ασφάλιση στον κλάδο υγείας ΕΦΚΑ και καταβολή εισφορών

Με τη νέα εγκύκλιο 5/2019 του ΕΦΚΑ καθορίζονται ενιαία τα πρόσωπα, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.
Επιδότηση  ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών

Ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται κατ' έτος για το πρόγραμμα αυτό, με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.