# ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΓΕΔΥ: Για τους ελεγκτές του Έβρου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΟΓΕΔΥ: Για τους ελεγκτές του Έβρου

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του Νόμου 3698/2008 (Α’ 198) εδάφιο Δ) το τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του Επιθεωρητή, ανά ελεγχόμενη περίπτωση και προσαυξάνεται με τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του.