# ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 3,0%, σημείωσαν οι Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 3,0%, σημείωσαν οι Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία

Αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 3,0%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014 σημείωσε ο Γενικός Δείκτης στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις)