# ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Έκθεση του ΣτΠ για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας γεωργικού εισοδήματος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έκθεση του ΣτΠ για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας γεωργικού εισοδήματος

Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενιαίας και βασικής ενίσχυσης με την κατάθεση μη έγκυρων μισθωτηρίων και σε σειρά ενστάσεων που αφορούσαν στην μη χορήγηση εξισωτικής αποζημίωσης.