# ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Εκδόθηκε η απόφαση για την ενίσχυση των οινοποιήσιμων σταφυλιών της Αττικής και της Δ. Αχαΐας και Ηλείας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκδόθηκε η απόφαση για την ενίσχυση των οινοποιήσιμων σταφυλιών της Αττικής και της Δ. Αχαΐας και Ηλείας

Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν εξαιρεθεί από τις ενισχύσεις για την αμπελοκαλλιέργεια οινοσταφύλων ,η ΚΕΟΣΟΕ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσής τους.