# ΕΝΙΣΧΥΣΗ

118 εκ. € για την ενίσχυση του κλάδου της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

118 εκ. € για την ενίσχυση του κλάδου της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών

Ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και γαστρονομικό πόλο έλξης για πλήθος τουριστών ανά τον κόσμο.