# ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προτάσεις για έργα ύψους άνω των 12 δις
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προτάσεις για έργα ύψους άνω των 12 δις

Όπως επισήμανε ο κ.Σπίρτζης, η Ελλάδα πρέπει να αποκαταστήσει το πλεονέκτημα που έχει χάρη στη γεωγραφική της θέση, στόχος που εξυπηρετείται από την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών.