# ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ανακατανομή της πίτας των συνδεδεμένων ενισχύσεων προς όφελος της κτηνοτροφίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακατανομή της πίτας των συνδεδεμένων ενισχύσεων προς όφελος της κτηνοτροφίας

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές πρόσθετη χρηματοδότηση το 2016 για την κτηνοτροφία σε όλα τα κράτη-μέλη με επιπλέον κονδύλια συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 33 εκατ. ευρώ θα αναλογούν στην