# ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ποιοί είναι οι Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ποιοί είναι οι Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις