# ΕΣΕΕ

ΕΣΕΕ: αλλαγές των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΣΕΕ: αλλαγές των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.