# ΕΣΠΑ

Επτά νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογισμού άνω των 800 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επτά νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογισμού άνω των 800 εκατ. ευρώ

Στη διαπραγμάτευση του φθινοπώρου με τους θεσμούς περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά στη διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων και οφειλών