# ΕΣΠΑ

 Συνάντηση Χειμάρα – Μπαγινέτα για τη 2η προκήρυξη του CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης  και το νέο ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χειμάρα – Μπαγινέτα για τη 2η προκήρυξη του CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης και το νέο ΕΣΠΑ

Θα δοθεί έτσι, η ευκαιρία σε αγροτικές περιοχές της Φθιώτιδας, να αξιοποιήσουν τα αδιάθετα ποσά του CLLD/LEADER και να προσελκύσουν πολύτιμες ιδιωτικές επενδύσεις.
Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2019

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα δημόσιας χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας .