# ΦΑΡΜΑΚΟ

Εγγραφή φορέων στο μητρώο κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εγγραφή φορέων στο μητρώο κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Καλούνται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται να καταχωρισθούν ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.