# ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Σχεδόν 1 στους 2 δεν μπορεί να πληρώσει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 1 στους 2 δεν μπορεί να πληρώσει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Η έρευνα του ΕΒΕΑ -που διεξήχθη μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα, το χρονικό διάστημα μεταξύ 16-18 Σεπτεμβρίου 2014