# ΦΟΡΟΣ

Υπέρογκους φόρους καλούνται να πληρώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπέρογκους φόρους καλούνται να πληρώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες

Αιτία το γεγονός ότι το ετήσιο εισόδημα το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού δαπάνης που πρέπει να καλύπτεται με ηλεκτρονικές πληρωμές θα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικά αποκτηθέν.