# ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Διενέργεια ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διενέργεια ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Σας υπενθυμίζουμε ότι η μη τήρηση των βέλτιστων εργασιακών πρακτικών χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι πιθανόν να προκαλέσει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και την απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.
Κατάλογοι των αιτήσεων για έγκριση διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατάλογοι των αιτήσεων για έγκριση διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η Υπηρεσία προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στην διαδικασία χορήγησης εγκρίσεων διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ετοίμασε τους επισυναπτόμενους πίνακες με την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.