Φωτοβολταϊκά


Φωτοβολταϊκά: Γιατί οι αγρότες μένουν εκτός

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Γεράσιμου Θωμά, καθορίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας στην αξιολόγηση και χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ

Οι ενεργειακές επενδύσεις της Ελλάδας

Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον πρωτογενή ενεργειακό τομέα (πχ. έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα), αλλά και στη μεταφορά, διανομή και υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού

Φωτοβολταϊκά: 400 στρέμματα παραχωρεί η Ασβεστόπετρα

Κοντά στα 400 στρέμματα γης στην κτηματική περιοχή της Ασβεστόπετρας, το 1/5 της έκτασης που ανήκει στο Δήμο Εορδαίας- Κοινότητα Ασβεστόπετρας

Νάουσα: εξόφληση του 3% της ηλεκτροπαραγωγής από τα φωτοβολταϊκά πάρκα

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα 800.000 ευρώ εισέρρευσαν στον Δήμο, ύστερα από τις επισταμένες προσπάθειες της δημοτικής αρχής

Δραστικές απλουστεύσεις τον Φεβρουάριο για αιολικά και φωτοβολταϊκά

Στηρίζουμε την αναβάθμιση και ενίσχυση των δικτύων, σύμφωνα όσα έχουν ανακοινωθεί και γνωρίζετε πως υπάρχει σημαντική βελτίωση.

Τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της κατηγορίας 30

Που τέθηκαν σε λειτουργία μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2019.

Β. Αποστόλου: Τα καθρεφτάκια δεν ξεγελούν τους αγρότες

Δεν σας πληροφόρησαν ότι στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική απειλούμαστε με μειώσεις γιατί παίρνουμε ανά στρέμμα πολύ περισσότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;