# ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Παραγωγή βιοαερίου από ληγμένα γαλακτοκομικά
AGRO-SCIENCE

Παραγωγή βιοαερίου από ληγμένα γαλακτοκομικά

Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα, το Darius, το οποίο ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και στόχο έχει την ανάπτυξη βιώσιμης λύσης για την ολοκληρωμένη εκμετάλλευση των ληγμένων γαλακτοκομικών αποβλήτων.