# ΓΕΩΡΓΟΙ

Η συμφωνία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα προστατεύει όλους τους γεωργούς της ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η συμφωνία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα προστατεύει όλους τους γεωργούς της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για τη θέσπιση νέων κανόνων που θα εξασφαλίζουν την προστασία του 100% των γεωργών της ΕΕ και της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ από πρακτικές που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 "Συμπράξεις" μεταξύ γεωργών και καταναλωτών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Συμπράξεις" μεταξύ γεωργών και καταναλωτών

Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, μία σχετικά νέα πρακτική που εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αποτελεί για τους μικρούς και τοπικούς γεωργούς τη λύση τόσο στο πρόβλημα των "τροφομιλίων"