# ΓΕΩΤΕΕ

Η θέση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων ζώων συντροφιάς στο Υπ. Εσωτερικών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η θέση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων ζώων συντροφιάς στο Υπ. Εσωτερικών

Δυστυχώς η συζήτηση για μια ακόμα φορά ξεφεύγει από τα πραγματικά ζητούμενα του προβλήματος της διαχείρισης και ελέγχου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Σχέδιο Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Σχέδιο Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων και ιδιαίτερα επί θεμάτων που αφορούν τη διασφάλιση της προστασίας του κοινωνικού συνόλου από γεωλογικούς κινδύνους .