# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

«Ηλεκτρονικό Εισιτήριο»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Ηλεκτρονικό Εισιτήριο»

Το ΣΑΣΘ εκπόνησε τη μελέτη για το «Έξυπνο και Ευφυές Σύστημα Κομίστρου (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο)», στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας