# ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ

Το ζήτημα της καρπόδεσης στην Κέρκυρα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το ζήτημα της καρπόδεσης στην Κέρκυρα

Ενημερώνουμε τον Αγροτικό κόσμο της Κέρκυρας ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αποστείλαμε την πιο κάτω επιστολή στον διοικητική του ΕΛ.Γ.Α. σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στο νησί της Κέρκυρας.