# ΚΑΡΥΔΙΑ

Καρπόκαψα στην καρυδιά
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα στην καρυδιά

Από τα δεδομένα του δικτύου των φερομονικών παγίδων της Yπηρεσίας μας, διαπιστώνεται ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της 2ης γενεάς του εντόμου.
Ασθένειες καρυδιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες καρυδιάς

Η πτήση της 1ης γενεάς του εντόμου βρίσκετε σε εξέλιξη, με τις συλλήψεις να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου των φερομονικών παγίδων.
Καρπόκαψα Καρυδιάς
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καρπόκαψα Καρυδιάς

Είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της καρυδιάς και συναντάται σε μεγαλύτερους πληθυσμούς στις ζεστές πεδινές περιοχές.