# ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των παραμέτρων των  δειγμάτων νερού της λίμνης Καστοριάς
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Εντός των επιθυμητών ορίων οι τιμές των παραμέτρων των δειγμάτων νερού της λίμνης Καστοριάς

Το Γενικό Χημείο του Κράτους Ιωαννίνων στις 31 Δεκεμβρίου 2014,όλα τα δείγματα, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, ήταν εντός των επιθυμητών ορίων.
Απαγορεύεται η αλιεία στην Καστοριά
ΑΛΙΕΙΑΣ

Απαγορεύεται η αλιεία στην Καστοριά

Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται στον ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών και την αποθήκευση των αλιευτικών εργαλείων σε ιδιόκτητους χώρους.