# ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Πόσο κρέας καταναλώνει ο πλανήτης;
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πόσο κρέας καταναλώνει ο πλανήτης;

Σημαντική αύξηση της τάξης του 14% πρόκειται να σημειωθεί μέχρι το 2030 στην παγκόσμια κατανάλωση κρέατος σε σχέση με την περίοδο 2018-2020, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ. Η έκρηξη αυτή της κατανάλωσης θα οφείλεται κατά κύριο λόγο στο εισόδημα, αλλά και την αύξηση του πληθυσμού.
Υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών

Επισημαίνεται ότι η σχετική ρύθμιση αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αναλογούν στις λοιπές, πλην των προϊόντων του άρθρου 90 του ν.2960/01, κατηγορίες αλκοολούχων προϊόντων.