# ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Εγγύηση των καταθέσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγγύηση των καταθέσεων

Η Επιτροπή ζητά από 10 κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.