# ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Αντίδραση των νοικοκυριών μπροστά στις φορολογικές υποχρεώσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αντίδραση των νοικοκυριών μπροστά στις φορολογικές υποχρεώσεις

Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, οι τράπεζες σύμφωνα με το δημοσίευμα ετοιμάζονται να στείλουν και τις τρίτες και καθοριστικές επιστολές καθώς μετά από αυτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούντα τα αναγκαστικά μέτρα στα οποία περιλαμβάνεται και ο π