# ΚΑΥΣΙΜΑ

Έλεγχοι στην αγορά καυσίμων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έλεγχοι στην αγορά καυσίμων

Πέραν του συνηθισμένου ελέγχου των αντλιών υγρών καυσίμων, επειδή σκοπός του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι η περαιτέρω μείωση της παραβατικότητας στο εμπόριο καυσίμων.