# ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο Χαρακόπουλος στο Κιλελέρ: Η χώρα σε «οικονομικό πόλεμο»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Χαρακόπουλος στο Κιλελέρ: Η χώρα σε «οικονομικό πόλεμο»

Η χώρα βρίσκεται σε «οικονομικό πόλεμο» και οι αγρότες, όπως το σύνολο του ελληνικού λαού, υποβάλλονται σε θυσίες και καλούνται να καταβάλλουν το μέρισμα που τους αναλογεί στην εθνική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.