# ΚΛΙΜΑ

 Δράση για το κλίμα
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση για το κλίμα

Η Επιτροπή χαράσσει στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν.