# ΚΡΗΤΙΚΑ

Αύξηση των Κρητικών εξαγωγών
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Αύξηση των Κρητικών εξαγωγών

Μια εκτενή παρουσίαση του νησιού μας στους τομείς του πρωτογενή τομέα, της Κρητικής Διατροφής, του τουρισμού, της ιστορίας, του πολιτισμού-παράδοσης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις μοναδικές κλιματολογικές συνθήκες-φύση της Κρήτης.