# ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Με τις ως άνω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2019, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.
Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται έως το τέλος του 2018.