# ΛΑΡΙΣΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους παραγωγούς της Λάρισας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους παραγωγούς της Λάρισας

Σημαντικά είναι τα οφέλη και για τις επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς, καθώς, όπως ανέφερε, σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος.