# ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Όφελος τουλάχιστον 414 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να αποφέρει στην ελληνική οικονομία η άρση των 577 εμποδίων στον ανταγωνισμό
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όφελος τουλάχιστον 414 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να αποφέρει στην ελληνική οικονομία η άρση των 577 εμποδίων στον ανταγωνισμό

Όφελος τουλάχιστον 414 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να αποφέρει στην ελληνική οικονομία η άρση των 577 εμποδίων στον ανταγωνισμό που εντόπισε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σε έξι τομείς της οικονομίας και δη στο ηλεκτρονικό εμπόριο