# ΛΗΜΝΟΣ

Οι αλιείς της Λήμνου σε απόγνωση
ΒΟΥΛΗ

Οι αλιείς της Λήμνου σε απόγνωση

Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε τα ανωτέρω εύλογα αιτήματα των αλιέων της Λήμνου και ιδιαιτέρως, την εξαίρεση τους από το Μέτρο 3.1.9. του προγράμματος «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid- 19»;
Υποψήφια προβιοτικά βακτήρια από το Μελίχλωρο Λήμνου
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υποψήφια προβιοτικά βακτήρια από το Μελίχλωρο Λήμνου

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για τους προβιοτικούς μικροοργανισμούς από την επιστημονική κοινότητα λόγω των ισχυρισμών για ωφέλειες στην υγεία του ανθρώπου.