# ΜΑΛΑΚΙΑ

Λιμνοθάλασσα Πάπας στην Αχαΐα: Και με τη βούλα ζώνη παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Λιμνοθάλασσα Πάπας στην Αχαΐα: Και με τη βούλα ζώνη παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων

Οριστικοποιήθηκε με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, η προκαταρκτική κατηγοριοποίηση της λιμνοθάλασσας Πάπας στην Αχαΐα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), ως ζώνης παραγωγής και συλλογής ζώντων δίθυρων μαλακίων.