# ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δράσεις για να σταματήσει η μείωση των πληθυσμών των μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δράσεις για να σταματήσει η μείωση των πληθυσμών των μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης των μελισσών και άλλων εντόμων-επικονιαστών που είναι απαραίτητα για τη γεωργική παραγωγή, στην Ευρώπη.
Η Επιτροπή συναντά τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή συναντά τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς»

Για την προστασία των μελισσών και της ανθρώπινης υγείας, η πρωτοβουλία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις για τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035.
Μείωση του ανώτατου ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων με στόχο την καλύτερη προστασία των μελισσών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μείωση του ανώτατου ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων με στόχο την καλύτερη προστασία των μελισσών

Ο κανονισμός θα θέσει σε εφαρμογή τους στόχους της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»