# ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Διπλασιάζεται για το 2021 το ποσοστό από την εκμετάλλευση μεταλλείων για τον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διπλασιάζεται για το 2021 το ποσοστό από την εκμετάλλευση μεταλλείων για τον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Συνεχίζουμε την ενεργό στήριξη του Δήμου Αριστοτέλη, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στα όριά του από την εκτεταμένη μεταλλευτική δραστηριότητα.
Η ΚΥΑ για την είσπραξη τελών υπέρ του δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ΚΥΑ για την είσπραξη τελών υπέρ του δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία

Η μεθοδολογία και ο τρόπος επιβολής τελών στα ιδιωτικά μεταλλεία επιλέχθηκε βάσει διεθνών προτύπων που μελετήθηκαν και προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της χώρας από εξειδικευμένη Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ.